Perte Ayrılan Araca Ait Belge Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8397-547

18/07/2011

Konu

:

Perte ayrılan araca ait belge düzeni hk.

İlgi dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, araç kiralama faaliyetinde kullandığınız aracın kaza yapması nedeniyle perte ayrıldığı, araç bedeli olan 31.752.- TL’nin sigorta şirketiniz tarafından hesabınıza yatırıldığı, araç satışının sonraki tarihlerde sigorta şirketince yapılacağı belirtilerek, aktifinizde kayıtlı aracın nasıl aktifinizden çıkarılması gerektiğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ispat edici kağıtlar başlıklı 227’nci maddesinde “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebetler ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”  hükmü yer almış olup, söz konusu kayıtların ise aynı kanunun 229’uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, pert olan aracınızın sigorta şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satılması işleminde, aracın aktifinizde kayıtlı olduğu hususu dikkate alındığında, bu satış için aracın maliki olarak üçüncü şahıs adına satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ayrıca, toplam sigorta tazminatının (31.752.-TL), aracın üçüncü kişiye satış bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı için ise tarafınızca sigorta şirketine fatura düzenlenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Perte Ayrılan Araca Ait Belge Düzeni Hk.

18.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8397-547

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Perte Ayrılan Araca Ait Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu