1. Sınıf Lokanta Tarafından Yemek Organizatörü Firmaya Düzenlenecek Faturada Kdv Oranı

1. Sınıf Lokanta Tarafından Yemek Organizatörü Firmaya Düzenlenecek Faturada Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

1. Sınıf Lokanta Tarafından Yemek Organizatörü Firmaya Düzenlenecek Faturada Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-35-02-507

20/08/2013

Konu

:

1. sınıf lokanta tarafından yemek organizatörü firmaya düzenlenecek faturada KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kültür ve Turizm Bakanlığından birinci sınıf lokanta işletme belgesi alan şirketinizin, yemek hizmeti organizatörü firmaların kart sattığı müşterilerine verilen yemek hizmetleri nedeniyle söz konusu firmalara düzenlenecek faturalarda uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 24 üncü sırasında 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile değişiklik yapılmış ve bu sırada yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

            Buna göre, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması halinde bu yerlerde verilen hizmetler %18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bu itibarla, Kültür ve Turizm Bakanlığından birinci sınıf lokanta işletme belgesi alan işletmeniz tarafından yemek hizmeti organizatörü firmalara düzenlenecek faturalarda % 18 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:1. Sınıf Lokanta Tarafından Yemek Organizatörü Firmaya Düzenlenecek Faturada Kdv Oranı

20.08.2013

21152195-35-02-507

Son Yorumlananlar
Top
Menu