5903 20 90.. Gtip No.sunda Yer Alan Mensucatın İthali Ve Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

5903 20 90.. Gtip No.sunda Yer Alan Mensucatın İthali Ve Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

5903 20 90.. Gtip No.sunda Yer Alan Mensucatın İthali Ve Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2259

23/07/2012

Konu

:

5903 20 90.. GTİP No.sunda yer alan mensucatın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5903.20.90.90.00 GTİP No.sundan ithal edilen  “Poliüretanla sıvanmış/kaplanmış Lamine Edilmiş” mensucata uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmekte olup, konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki  (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlülüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin ‘‘B” bölümünün 4. sırasında ‘‘Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle, veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmişi sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemler” sayılmıştır.

            TGTC’nin 59.03 tarife pozisyonunda ise ‘‘Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç)” tanımlanmıştır. Bu pozisyon plastik emdirilmiş, plastikle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokuya elverişli maddelerden mensucatı kapsamaktadır.

            Dolayısıyla, bu pozisyona ait GTİP No.ları kapsamındaki eşyaların, (II) sayılı listenin ‘‘B” bölümünün 4. sırasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Bu nedenle, TGTC’nin 59.03 tarife pozisyonuna ait ‘‘5903.2090.90.00 Diğeri” GTİP No.sundan ithal edilen plastik emdirilmiş mensucat teslimi 31.12.2007 tarihinden itibaren (%8) oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:5903 20 90.. Gtip No.sunda Yer Alan Mensucatın İthali Ve Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

23.06.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2259

Top
Menu