Atıkların Sevkiyatı Sırasında Kullanılan Fıçı Ve Plastik Bidonların Tesliminde Kdv Uygulaması

Atıkların Sevkiyatı Sırasında Kullanılan Fıçı Ve Plastik Bidonların Tesliminde Kdv Uygulaması
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93767041-130[17-2013/146]-148

03/10/2014

Konu

:

Atıkların sevkiyatı sırasında kullanılan fıçı ve plastik bidonların tesliminde KDV uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,

             -Müşterileriniz tarafından bertaraf edilmek üzere firmanıza gönderilen atıklara ilişkin olarak, firmanızca bu atıkların sevkiyatı sırasında geri verilmesi mutat olmayan fıçı, IBC, plastik bidon gibi kap ve ambalaj malzemelerinin de atık miktarına dahil edilmesi suretiyle fatura düzenlendiği ve KDV uygulandığı,

             -Söz konusu kap ve ambalajlar içerisindeki atıkların boşaltıldıktan sonra firmanızca yıkama işlemine tabi tutulduğu, ancak bu kap ve ambalaj malzemelerinin atık ile kontaminasyonlarından dolayı yönetmeliklere göre tehlikeli atık niteliğine dönüştüğü, bu nedenle firmanızca atık durumundaki kap ve ambalaj malzemelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans sahibi olan firmalara geri dönüşüm amacıyla gönderildiği,

             -Firmanızın bu kap ve ambalaj malzemelerine ilişkin fıçı geri dönüşüm bedeli adı altında fatura düzenlediği,

             belirtilerek, fıçı geri dönüşüm bedeli olarak düzenlenen bu faturalarda KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmiştir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesinde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Öte yandan KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi” başlıklı bölümünde, hurda kavramının; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

             Buna göre, şirketinizce atık bedellerine dahil edilen kap ve ambalaj malzemesi niteliğindeki fıçı ve plastik bidonların, geri dönüşüm yapılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak tekrar kullanılabileceği açık olduğundan, söz konusu kap ve ambalaj malzemelerinin geri dönüşümünü sağlanmak amacıyla teslimleri, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında olmadığından, genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Atıkların Sevkiyatı Sırasında Kullanılan Fıçı Ve Plastik Bidonların Tesliminde Kdv Uygulaması

03.10.2014

93767041-130[17-2013/146]-148

Top
Menu