Varlık Barışı(3)

Diğer konular:

Bir Varlık Barışı Daha

Makale Varlık Barışı Erol Çember

Dikkatli okuyucularımız hatırlayacaktır, yaklaşık iki ay kadar önce “Finansal Bilgilerimiz Paylaşılıyor” başlıklı yazımda; finansal bilgilerimizin bu yıl 54 ülkeyle paylaşılacağını bu sayının önümüzde ki yıl 107’ye kadar çıkabileceğinden bahsetmiştim. 7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici maddeyle son on iki yılda yedinci defa varlık barışı düzenlemesi yapıldı. Özellikle yurt dışında varlıkları bulunanlar için finansal bilgilerin artık bir sır olmaktan çıkıp, devletler arasında bilgi değişimine tabi tutulacağından, varlık barışı düzenlemesi, yurt dışında varlığı bulunanlar için iyi bir fırsat olacaktır.

7 Aralık 2020 0 4924

Yurt Dışında Serveti Olanlar İçin Son Fırsat

Makale Varlık Barışı Erol Çember

Yapılan varlık barışı düzenlemeleriyle; Türkiye’de kayıt dışı olan ve yurt dışından getirilerek kayda alınan varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.  Daha önce de defalarca uygulanmış bu sistem sayesinde birçok kayıt dışı varlık ve yurt dışındaki varlıklar kayıt altına alınmış, ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır.

Finansal bilgilerin otomatik değişimi ile dışarıda yer alan parasal varlıkların Türkiye’ye bildirileceği bir döneme girilmekte, böylelikle mali idarenin yurtdışındaki varlıkları ve bunlardan elde edilen kazançları takibi mümkün hale gelmektedir. Yurtdışına götürülmüş olup da Türkiye’de vergisi ödenmemiş kazançların vergilerini alabilmek böylece mümkün hale gelmektedir. 

26 Şubat 2020 0 3576

Yine Yeniden Varlık Barışı

Makale Varlık Barışı Erol Çember

19 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7186 Sayılı Torba Yasa ile Varlık Barışı düzenlenmesi yeniden getirildi. Geçmişe dönüp baktığımızda 2008 yılından bu yana benzer düzenlemeler altıncı defa yapıldı.Varlık Barışına geçmeden önce torba yasa ile getirilen düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum.

23 Temmuz 2019 0 4273

Son Yorumlananlar

Top
Menu