Bekçi Gömleği, Bekçi Pantolonu, Bekçi Ayakkabısı, Bahçıvan Tulumu, Nitril Eldiven Gibi Giyim Eşyalarının Söz Konusu Geminin İmal Ve İnşasında Bilfiil Çalışan İşçilerin İhtiyacında Kullanılmak Üzere Yapılmış Olması Halinde İmal Ve İnşa Edilen Gemilerin Mal

Bekçi Gömleği, Bekçi Pantolonu, Bekçi Ayakkabısı, Bahçıvan Tulumu, Nitril Eldiven Gibi Giyim Eşyalarının Söz Konusu Geminin İmal Ve İnşasında Bilfiil Çalışan İşçilerin İhtiyacında Kullanılmak Üzere Yapılmış Olması Halinde İmal Ve İnşa Edilen Gemilerin Malkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bekçi Gömleği, Bekçi Pantolonu, Bekçi Ayakkabısı, Bahçıvan Tulumu, Nitril Eldiven Gibi Giyim Eşyalarının Söz Konusu Geminin İmal Ve İnşasında Bilfiil Çalışan İşçilerin İhtiyacında Kullanılmak Üzere Yapılmış Olması Halinde İmal Ve İnşa Edilen Gemilerin Mal 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.55/5513-1016-69415

KONU:

…………………  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

( Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü )

İLGİ : 14/04/2008 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.13/a.25-34627/3516 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen hususlar Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden …………. Cıv. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından malik sıfatı ile gemi imal ve inşa ettiren Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi ……….. Den. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi ………….. Ltd. Şti.’ye teslim edilen bekçi gömleği, bekçi pantolonu, bekçi ayakkabısı, bahçıvan tulumu, nitril eldiven gibi giyim eşyalarının söz konusu geminin imal ve inşasında bilfiil çalışan işçilerin ihtiyacında kullanılmak üzere yapılmış olması halinde imal ve inşa edilen gemilerin maliyetinde yer alan genel gider kabul edilerek KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmesi gerektiğine dair Başkanlığınız görüşü Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Bekçi Gömleği, Bekçi Pantolonu, Bekçi Ayakkabısı, Bahçıvan Tulumu, Nitril Eldiven Gibi Giyim Eşyalarının Söz Konusu Geminin İmal Ve İnşasında Bilfiil Çalışan İşçilerin İhtiyacında Kullanılmak Üzere Yapılmış Olması Halinde İmal Ve İnşa Edilen Gemilerin Mal

09.07.2008

B.07.1.GİB.0.01.55/5513-1016-69415

Top
Menu