Beton Ve Yapı Malzemesi Test Edilmesi İşleminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

Beton Ve Yapı Malzemesi Test Edilmesi İşleminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Beton Ve Yapı Malzemesi Test Edilmesi İşleminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

VAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.65.10.00-TEVKİFAT-4

27/04/2012

Konu

:

TEVKİFAT

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait laboratuarlarda gerçekleştirilen beton ve yapı malzemelerinin test edilmesi hizmeti işinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından beton ve yapı malzemelerinin test edilmesi işi, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3) bölümünde belirtilen işlemler arasında sayılmadığından katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

Diğer taraftan, Şirketinizin bu hizmetinin yapı denetim hizmeti kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Beton Ve Yapı Malzemesi Test Edilmesi İşleminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

27.04.2012

B.07.4.DEF.0.65.10.00-TEVKİFAT-4

Top
Menu