Penetrasyon Asfalt Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Penetrasyon Asfalt Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

36062021-130[28-2018/ÖZE-28]-E.62059

19.09.2018

Konu

:

Penetrasyon asfalt tesliminde KDV oranı

  

İlgi

:

06/08/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 2713.20.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarasında tanımlı penetrasyon asfalt adlı ürüne uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 10 uncu sırasında; “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi” ibaresine yer verilmiştir.

Buna göre, TGTC’nin 2713.20.00.00.11 GTİP numarasında tanımlanan penetrasyon asfaltın ithal ve yurtiçi tesliminin % 1 oranında, bu kapsamda yer almayan asfalt teslimlerinin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)       Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)     İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Penetrasyon Asfalt Tesliminde Kdv Oranı Hk.

19.09.2018

36062021-130[28-2018/ÖZE-28]-E.62059

Top
Menu