Bezli Masa Örtüsü Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Bezli Masa Örtüsü Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bezli Masa Örtüsü Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-96-9

07/04/2011

Konu

:

KDV Oranı

İlgide kayıtlı talep formunuzda, PVC den mamül masa örtüsünün sentetik malzemeden üretilen kumaşla lamine edilmesi sonucu elde edilen bezli masa örtüsü teslimlerine uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları ile ilgili Kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden önce;

KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B” bölümüne 6/3/2006 tarih ve 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen ve 9/3/2006 tarihinde yürürlüğe giren 17 nci sırada “16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)” ibaresi yer almaktaydı.

2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden sonra;

II sayılı listenin “B” bölümünün 17 nci sırasında yer alan ibare, aynı bölümün 5 inci sırasında aynen korunmuştur.

Bu çerçevede, PVC den mamül masa örtüsünün sentetik malzemeden üretilen kumaşla lamine edilmesi sonucu elde edilen bezli masa örtüsünün ithal veya tesliminin;

– pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde, 9/3/2006 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5 inci sırasında değerlendirilerek %8 oranında,

– pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sırası kapsamında yer almadığından, genel oranda (%18),

KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                 (…)

EKLER :

Talep formu 1 Adet
muhtelif yazı 3 “

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bezli Masa Örtüsü Tesliminde Kdv Oranı Hk.

07.04.2011

B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-96-9

Son Yorumlananlar
Top
Menu