Bir Başka İşletmenin Biletini Satan Acenta Olunması Halinde İç Hat Bilet Satış Bedellerine İlişkin Olarak, Acente Kendi Adına Kullandığı Pos Cihazı İle Yapılan Bilet Satışında Ayrıca Kdv Göstermeyeceğive Bilet Bedeli Kdv Dahil Olarak Tespit Edileceğiiçin

Bir Başka İşletmenin Biletini Satan Acenta Olunması Halinde İç Hat Bilet Satış Bedellerine İlişkin Olarak, Acente Kendi Adına Kullandığı Pos Cihazı İle Yapılan Bilet Satışında Ayrıca Kdv Göstermeyeceğive Bilet Bedeli Kdv Dahil Olarak Tespit Edileceğiiçin
 

MALIYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.53/5320-266       

KONU :

diyarbakirvaliligi

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İlgi: 15.07.2004 tarih ve 5386 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki dilekçede, …………. San. Tic. Ltd. Şti.’in, ….. A.Ş.’in bilet satış acentesi olarak görev yaptığı, pos cihazını kendi adlarına kullandığı, bilet satış tutarlarının …. A.Ş. adına tahsil edildiği, bilet bedellerine ilişkin KDV’nin …… A.Ş. tarafından beyan edildiği, toplam satışlar üzerinden şirketlerince komisyon alındığı, sadece iç hat bilet komisyon bedeli için ….. A.Ş. tarafından fatura düzenlendiği belirtilerek, şirketleri adına kullanılan pos cihazlarından yapılan satışlar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4 maddesine göre, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen isler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

Buna göre iç hat bilet satış, bedellerine ilişkin olarak uygulamanın aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

 • 1- …………. San. Tic. Ltd. Şti.’in kendi adlarına kullandığı pos
  cihazı ile yapılan bilet satışlarında ayrıca KDV gösterilmeyeceği ve bilet bedeli KDV dahil
  olarak tespit edileceği için iç yüzde yöntemi uygulanarak tespit edilen KDV …… San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilecektir.
 • 2- ………. A.Ş. tarafından, …………… San. Tic. Ltd. Şti.’den tahsil
  edilen komisyon hariç bedeller için fatura düzenlenmesi, KDV’nin faturada ayrıca
  gösterilmesi gerekmektedir.
 • 3- ………… A.Ş. tarafından, …………………….. San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilen
  faturada gösterilen KDV ……………………………. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından indirim
  konusu yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Özelge:Bir Başka İşletmenin Biletini Satan Acenta Olunması Halinde İç Hat Bilet Satış Bedellerine İlişkin Olarak, Acente Kendi Adına Kullandığı Pos Cihazı İle Yapılan Bilet Satışında Ayrıca Kdv Göstermeyeceğive Bilet Bedeli Kdv Dahil Olarak Tespit Edileceğiiçin

26.01.2005

B.07.0.GEL.0.53/5320-266-3665

Son Yorumlananlar
Top
Menu