Resmi Pul Bedelinin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

Posta Pulu KDV Oranı

Resmi pul bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı hakkında verilen özelgenin içeriği aşağıda yer almaktadır. Yani posta pulu KDV oranı idareye sorulmaktadır. İdare tarafından verilen cevapta kısaca posta pulu teslimlerin KDV’ye tabi olduğu ve KDV oranı olarak %18 oranının kullanılması gerektiği açıklanmıştır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

posta pulu KDV teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-169-17

16/07/2010

Konu: Resmi pul bedeli

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Belediyenizce yapılan yazışmalarda kullanılmak üzere PTT Müdürlüğünden alınacak resmi pulların (posta pullarının) KDV ye tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/3-a maddesinde posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış olup, KDV Kanununda posta hizmetlerinin veya pullarının KDV den istisna olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna göre, PTT Müdürlüğünden Belediyeniz adına alınacak posta pulu bedelleri üzerinden genel oranda katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Resmi pul bedelinin KDV’ye tabi olup olmadığı hakkında bilgilere yer verilmiştir. Posta pulu KDV oranı konusunda bilgiler içermektedir.

16.07.2010

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-169-17

 

ETİKETLER :
Top
Menu