Çift Sıra Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet Alımında Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Çift Sıra Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet Alımında Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-38-63

21/06/2010

Konu

:

KDV Yİ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI

İlgide kayıtlı yazınızda, satın almış olduğunuz Ford Transit Connect marka, yanları camlı, çift sıra koltuklu kapalı kasa kamyonetin alımında yüklendiğiniz KDV yi indirim konusu yapıp yapamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, ilgi dilekçe ve eklerinin incelenmesinden, faaliyetinizin binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığı anlaşılmış olup, TGTC nin 87.03 tarife pozisyonu kapsamında binek otomobil olarak değerlendirilen Ford Transit Connect marka, yanları camlı, çift sıra koltuklu kapalı kasa kamyonetin alımında yüklendiğiniz KDV yi indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                              …

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çift Sıra Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet Alımında Yüklenilen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

21.06.2010

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-38-63

Top
Menu