Bayan El Çantaların Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bayan el çantalarının tesliminde uygulanacak KDV Oranı konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Kısaca bayan çanta KDV oranı %8 olarak belirlenmelidir. Bayan çantaları da diğer çantalar gibi bir çanta olduğundan diğer çantalarla aynı KDV oranına sahiptir. Çantaların tabi olduğu KDV oranına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için “Çanta KDV Oranı nedir?” başlıklı cevabımıza göz atabilirsiniz. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bayan El Çantaların Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078

22/07/2011

Konu : Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı açıklanmıştır. Kısaca bayan çanta KDV oranı %8 olarak belirlenmelidir.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca ithal edilecek deriden mamül bayan el çantalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektesir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18, 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 8. sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri” ibaresine yer verilmiştir.

Buna göre, şirketinizce yurt dışından ithal edilecek  her nevi maddeden mamul el çantalarının teslimi % 8 oranında  KDV’ye tabi olacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Bayan el çantalarının tesliminde uygulanacak KDV Oranı hakkındaki idarenin görüşü açıklanmıştır. Kısaca bayan çanta KDV oranı %8 olarak belirlenmelidir.

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078

 

ETİKETLER :
Top
Menu