Teşvik ve Destekler(2)

Diğer konular:

Teşvik Belgeli İnşaat İşlerinde Liste Sorunu

Makale Teşvik ve Destekler Alper Aslıhak

01.05.2022 tarihinden itibaren uygulama alanı bulan Tebliğe göre iadenin şekli “proje tipi” olarak tabir ettiğimiz şekilde belirlendi. Bu sistemin özü, istisna kapsamında KDV’siz alım yapacak mükelleflerin teşvik belgesinde yer alan inşaat işleri kapsamında KDV’siz olarak temin edeceği mal ve hizmetlerin listesini en baştan internet vergi dairesine yüklemesi ve bu listeye istinaden vergi dairesinden istisna belgesi alması şeklinde.

İşte sorunlar bu noktada başlıyor.

6 Eylül 2022 0 1337

Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler

Makale Teşvik ve Destekler Erol Çember

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar ile mevcut teşvik sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı halen yürürlükte. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlükte olan karar 26. defa değiştirildi. Teşvik mevzuatı zaten yeterince karışık bir mevzuat. Bir de sürekli değişiklikler yapılarak, mevzuatın daha da karmaşık ve anlaşılmaz bir hal almasına yol açılıyor. Bir an önce hem teşvik sisteminin hem de mevzuatının sadeleştirilmesinde ve anlaşılabilir bir hale getirilmesinde yarar var. Son yapılan düzenleme ile yatırım teşvik uygulamasında önemli gördüğüm değişiklikleri aşağıda açıklamaya çalışacağım.

9 Eylül 2020 0 6124
Son Yorumlananlar
Top
Menu