Keyif Tepsisi Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.

Keyif Tepsisi Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Keyif Tepsisi Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-491

08/02/2012

Konu

:

Keyif Tepsisi adlı ürünün KDV oranı

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; piyasaya keyif tepsisi adıyla üretip sattığınız ürününüzün KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

             Buna göre  “Keyif Tepsisi” adlı ürün Kararname eki listelerde yer almadığından teslimi %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Keyif Tepsisi Adlı Ürünün Kdv Oranı Hk.

08.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-491

Top
Menu