İnternet Kafe, Atari, Oyun Makinaları Ve Bilgisayar Oynanan Oyun Salonlarının Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusu

İnternet Kafe, Atari, Oyun Makinaları Ve Bilgisayar Oynanan Oyun Salonlarının Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İnternet Kafe, Atari, Oyun Makinaları Ve Bilgisayar Oynanan Oyun Salonlarının Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusu 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI    :  B.07.0.GEL.0.66/6624-107

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU  :

…………….. KAHVECİLER ODASI

İLGİ:   29.3.2005 tarih ve 2005/28 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı  yazınız ve eklerinde,  internet kafe, atari, oyun makinaları  ve bilgisayar oynanan oyun salonlarının eğlence vergisine tabi olup olmadığı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak belirlenen Bakanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanlar   içinde yer alan eğlence  işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine  tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun istisna ve muaflıklara    ilişkin  19’uncu maddesinin 5 numaralı bendinde de bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler eğlence vergisinden istisna   edilmiştir. 

Anılan Kanunun 20’nci maddesinin 3’üncü bendi ile, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktarda eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu madde metninde eğlence yerleri geniş kapsamlı olarak tanımlanmış olup, “gibi” ibaresi ile bu tür yerlerin dışında kalan benzer yerler de vergi kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, Kanunun istisna ve muaflıkları düzenleyen 19’uncu maddesinde atari, oyun makinası ve bilgisayar  oyunlarının oynatıldığı salonlarla ilgili bir muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

Buna göre, ruhsatnamelerinde atari,  oyun makinası ve bilgisayar oyunlarının oynatıldığı oyun salonu yazılı  eğlence  yerlerinin  işleticilerinden 21’inci  maddenin  III’üncü bendinde  belirtilen miktarlarda ve 22’inci maddedeki usul ve esaslara göre eğlence vergisi alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:İnternet Kafe, Atari, Oyun Makinaları Ve Bilgisayar Oynanan Oyun Salonlarının Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusu

11.04.2005

B.07.0.GEL.0.66/6624-107/16131

Top
Menu