Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında Kdv Oranı Hk.

Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2142-49

13/07/2011

Konu

:

Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın zirai alet ve kuş kaçırıcı bomba imalatı yaptığı belirtilerek, bu ürünün tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ( TGTC) 93.03 tarife pozisyonunda, “bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)” tanımlanmıştır.

Buna göre, “elektronik-mekanik kuş kaçırıcı bom” olarak isimlendirilen cihazın TGTC nin “9303.90.00.00.00 Diğerleri” GTİP no.sunda değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu eşyalar 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bunların ithali veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2142-49

Son Yorumlananlar
Top
Menu