Ayakkabı İmalatında Kullanılan Taban Çeliği Ve Bel Çeliği Satışında Kdv Oranı Hk.

Ayakkabı İmalatında Kullanılan Taban Çeliği Ve Bel Çeliği Satışında Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ayakkabı İmalatında Kullanılan Taban Çeliği Ve Bel Çeliği Satışında Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-14-87]-237

03/09/2014

Konu

:

Ayakkabı imalatında kullanılan taban çeliği ve bel çeliği satışında KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın çember çelik satın alarak ayakkabı sektöründe kullanılan taban çeliği ve bel çeliği imal edip sattığı belirtilerek, çember çelik alımlarınıza ve taban çeliği, bel çeliği teslimlerinize uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            1- 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırasında “Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” yer almaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64 üncü faslında “Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı” tanımlanmıştır.

           – Bu fasıl kapsamındaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, botun vb,

            – Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma, ökçe borusu, ayak altı kavis mesnetleri, kamara çeliği,plastik ökçeli kamara çeliği, ipleri, bağları, perçin, pataki  gibi ayakkabı destek malzemeleri],

            ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Buna göre, ayakkabı imalatında kullanılan taban çeliği ve bel çeliği, TGTC nin 64 üncü faslının “64.06 Ayakkabı aksamı” tarife pozisyonunda olduğundan 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            2- Ayakkabı sektöründe kullanılan taban çeliği ve bel çeliği imalatında kullanılan çember çelik, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ayakkabı İmalatında Kullanılan Taban Çeliği Ve Bel Çeliği Satışında Kdv Oranı Hk.

03.09.2014

45404237-130[I-14-87]-237

Top
Menu