Linoleum (döşemelik Muşamba) Teslimi.

Linoleum (döşemelik Muşamba) Teslimi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Linoleum (döşemelik Muşamba) Teslimi. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130-1920

22/07/2014

Konu

:

Linoleum (döşemelik muşamba) teslimi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üçüncü kişilerden temin edilen PVC türevleri kalsit, titan ve diğer kimyevi maddelerin belirli oranlarda karıştırılarak belirli yoğunlukta kimyasal karışım oluşturulduğu, sonrasında pigmentler ile renklendirilip silindirler üzerine dönen ham bez üzerine belirli kalınlıkta akıtılıp eksruderden geçirilerek ham bez üzerine birden fazla karışımdan vücuda gelen karışımın istenilen kalınlığa ulaştırıldıktan sonra desen ve baskı yapılarak meydana gelen hali olan linoleum/döşemelik muşamba (tekstil tabanlı plastik kaplamalı yer döşemesi) şekline getirildiği belirtilerek nihai ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            KDV oranları ile ilgili olarak 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün;

            4. sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

            9. sırasında “Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları”

            sayılmıştır.

            TGTC nin 39. faslına ait 39.18 tarife pozisyonunda “Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları” tanımlanmıştır.

            Diğer taraftan 60 sayılı KDV Sirkülerinin “5-Oran” başlıklı bölümünün “5.8.7.Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları” başlıklı kısmında “Linoleum; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları” da sayılmıştır.

            Buna göre döşemelik (linoleum) muşambanın;

            -pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olması halinde, ithal veya tesliminin 31.12.2007 tarihinden itibaren KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 4. Sırasındaki mensucat veya 9. sırasındaki yer kaplamaları kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin %8 oranında,

            -pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18),

            KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Linoleum (döşemelik Muşamba) Teslimi.

22.07.2014

39044742-130-1920

Top
Menu