Malzemeli Temizlik Hizmet Alımında Kdv Tevkifat Oranı.

Malzemeli Temizlik Hizmet Alımında Kdv Tevkifat Oranı.
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130 [9-2013/30 ]-6

10/04/2014

Konu

:

Malzemeli Temizlik Hizmet Alımında KDV Tevkifat Oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Devlet Hastanesinin 12 aylık  210 işçi ile malzemeli genel temizlik hizmeti işinde uygulanacak KDV tevkifat oranı konusunda görüş talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirlenmiş, ayrıca 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.10.) bölümünde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin; (3.2.10.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların Tebliğin (3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, … Devlet Hastanesine vermiş olduğunuz 210 işçi ile malzemeli genel temizlik hizmetinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.10.) bölümünde düzenlenen temizlik hizmeti kapsamında (7/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Malzemeli Temizlik Hizmet Alımında Kdv Tevkifat Oranı.

10.04.2014

63611781-130 [9-2013/30 ]-6

Top
Menu