Bu özelgede ayakkabı taban astarı gibi ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Vergi İdaresinin görüşüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu özelgede ayakkabı taban astarı gibi ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hakkında Vergi İdaresinin görüşüne yer verilmiş bulunmaktadır. Bu özelgeden başka idare tarafından ayakkabı taban astarı gibi ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin teslimlerinde uygulanacak vergi oranı konusunda verilmiş başka özelgeler de bulunmaktadır. Ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinde KDV oranının belirlenmesine ilişkin olarak “Ayakkabıda KDV Oranı Nedir?” başlıklı cevabımızı da gözden geçirebilirsiniz.

Taban Astarı Teslimlerinde Vergi Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

39044742-KDV 28-70104

23/07/2015

Konu

:

Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde   uygulanacak KDV oranı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ayakkabı imalatında taban astarı olarak kullanılan 4811.59.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaralı eşyanın (selülozik plaka) ithali ve yurtiçi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

2007/13033 sayılı BKK eki (II)  sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

 

– 4 üncü sırasında “pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

 

– 6-a sırasında “İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)”,

 

– 7 nci sırasında “Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri”

yer almaktadır.

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64 üncü faslında “Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı” tanımlanmıştır.

 

– Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, bot vb,

 

– Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma gibi ayakkabı destek malzemeleri],

 

– Bu fasıldaki “Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular vb. eşyanın (bu faslın 6406.99.85.90.00 GTİP numaraları kapsamında) ve bunların aksamı” ile ayakkabı bağlarının, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/3), (B/4) ve (B/6-a)  sıralarında belirtilen maddelerden yapılmış olanlarının,

 

ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

 

Öte yandan, TGTC nin 48 inci faslında “Kağıt ve karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya” tanımlanmıştır. Bu faslın 48.11 tarife pozisyonunda ise “Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) …” sayılmış olup, bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “4811.59.00.90.00. Diğerleri” de yer almaktadır.

 

Buna göre,

 

– TGTC nin 4811.59.00.90.00 GTİP numarasındaki eşyalar ile diğer maddelerden ayakkabı aksamı olarak hazırlananların, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

– Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liflerden plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve karton plakalar (ayakkabı aksamı olarak hazırlanmamış) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4. 6/a ve 7 nci sıraları kapsamında olmadığından, bunların ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ayakkabı İmalinde Kullanılacak Malzemelerin Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı.

23.07.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-70104

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu