Sülük Satışında Uygulanacak Kdv Oranı.

Sülük Satışında Uygulanacak Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sülük Satışında Uygulanacak Kdv Oranı.

                      T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

37009108-130[28-2016/54290] – 24987

11/05/2016

Konu

:

Sülük satışında uygulanacak KDV oranı.

      

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hacamat işi ve tıbbi tedavi yapanlara satışını yaptığınız sülüklerin toptan ve perakende teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; toptan ve perakende teslimini yaptığınız sülük, söz konusu BKK eki listelerde yer almadığından genel oranda (% 18) KDV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sülük Satışında Uygulanacak Kdv Oranı.

11.05.2016

B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[28-2016/54290]-24987

Top
Menu