Türkiye Limanlarında Ve Uluslararası Sularda Bulunan Petrol Arama Platformuna Verilen Hizmetlerde Kdv Uygulaması Hk.

Türkiye Limanlarında Ve Uluslararası Sularda Bulunan Petrol Arama Platformuna Verilen Hizmetlerde Kdv Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1231

08/08/2011

Konu

:

Türkiye limanlarında ve uluslararası sularda bulunan petrol arama platformuna verilen hizmetlerde KDV uygulaması

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … ile … Ortak Konsorsiyumu tarafından … firmasından kiralanan ve halihazırda Sinop Limanında bulunan ancak ileride uluslararası sularda konumlandırılacak olan petrol arama platformu üzerinde, mevcut mutfak ve çamaşırhane ekipmanları kullanılarak, şirketinizce temizlik, çamaşır yıkama ve yemek hizmetleri verileceği belirtilmekte ve bu hizmetlerin KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddesine göre hizmet ihracı   kapsamında katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesiyle yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

            Kanunun 12/2 nci maddesinde ise bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,

            – Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması

            – Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/c maddesine göre ise Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler KDV den müstesnadır.

            Hizmet ihracı konusunda 26, 30 ve 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde, petrol arama faaliyetlerine ilişkin olarak da 16 ve 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizin hizmet sunacağı … ile … Ortak Konsorsiyumu yurt dışındaki bir müşteri sayılmayacağından ve sunulacak hizmetten de yurtdışında faydalanılmayacağından bu hizmetlerin Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve KDV den istisna olması söz konusu değildir.

             Ancak, … ile … Ortak Konsorsiyumunun 16 ve 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerine göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alacağı istisna belgesinde Şirketinizden temin edilecek hizmetlerin yer alması halinde bu hizmetler Kanunun 13/c kapsamında KDV den müstesna tutulacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türkiye Limanlarında Ve Uluslararası Sularda Bulunan Petrol Arama Platformuna Verilen Hizmetlerde Kdv Uygulaması Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1231

Top
Menu