Ymm Kdv İadesi Tasdik Raporuna Ücretine İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İade Hesabına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.

Ymm Kdv İadesi Tasdik Raporuna Ücretine İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İade Hesabına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[29-2013/20-1061]-175

19/11/2014

Konu

:

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Ücretine İlişkin yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilip edilmeyeceği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2011 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerinizden kaynaklanan ve 2012 yılı içerisinde talep edilen katma değer vergisi (KDV) alacağı hesabına, buna ilişkin olarak 2012 yılında düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ücretine ait yüklenilen KDV tutarının dahil edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             KDV Kanununun 29/2 nci maddesi ile, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan verginin, maddede yazılı borçlara yılı içinde mahsuben iadesi, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin ise izleyen yıl içerisinde, mükellefin talep etmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır.

            Buna göre, 2011 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve 2012 yılı içerisinde talep edilen KDV alacağı hesabına; buna ilişkin olarak 2012 yılında düzenlenen YMM KDV iadesi tasdik raporu ücretine ait KDV tutarının dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ymm Kdv İadesi Tasdik Raporuna Ücretine İlişkin Yüklenilen Kdv’nin İade Hesabına Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.

19.11.2014

50426076-130[29-2013/20-1061]-175

Top
Menu