9027.80 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

9027.80 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2011-14028-05/-551

18/07/2011

Konu

:

9027.80 tarife pozisyonunda yer alan tıbbi cihaz teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 9027.80 tarife pozisyonunda yer alan malların ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayanvergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Kararname eki II sayılı listenin; B/22 nci sırasında, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9027.80 tarife pozisyonlarında yer alan, Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları) bulunmaktadır.

Buna göre, 9027.80 tarife pozisyonunda yer alan diğer alet ve cihazlardan “yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazlarının” ithali ve yurtiçi tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:9027.80 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Tıbbi Cihaz Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

18.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2011-14028-05/-551

Top
Menu