Yumurta Sarısı Tozu, Yumurta Akı Tozu Ve Mix Yumurta Tozu Olarak Adlandırılan Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

Yumurta Sarısı Tozu, Yumurta Akı Tozu Ve Mix Yumurta Tozu Olarak Adlandırılan Ürünlerin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yumurta Sarısı Tozu, Yumurta Akı Tozu Ve Mix Yumurta Tozu Olarak Adlandırılan Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-130[28-2018/1196]-E.368418

24.09.2018

Konu

:

Yumurta sarısı tozu, yumurta akı

tozu ve mix yumurta tozu olarak adlandırılan ürünlerin KDV oranı

İlgi

:

a) 21/06/2018 tarihli özelge talep formunuz.

b) 25/06/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, yumurta akı ve sarısının ısıl işlemden geçirilerek kurutulup toz haline getirilmesi sonucu elde edilen, insan gıdası olarak satışa sunulan Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 3502.11.90.00.00 ve 0408.11.80.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen yumurta albümini, kurutulmuş yumurta sarısı ve mix yumurta tozu olarak da adlandırılan ürünlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırasında, TGTC’ nin “4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),” hükmüne yer verilmiş ve bunların % 8 oranında vergiye tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu bağlamda, TGTC’ nin 4 üncü faslında, “Süt Ürünleri; Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları; Tabii Bal; Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Menşeli Ürünler” sayılmıştır.

Buna göre, sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin A/2 nci sırası kapsamında yer alan TGTC’ nin 0408.11.80.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünün % 8 oranında; 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan TGTC’nin 3502.11.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünlerin ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yumurta Sarısı Tozu, Yumurta Akı Tozu Ve Mix Yumurta Tozu Olarak Adlandırılan Ürünlerin Kdv Oranı Hk.

24.09.2018

21152195-130[28-2018/1196]-E.368418

Top
Menu