Yurt Dışında Mukim Aracı Kuruluşlara,türkiye’den Ve Diğer Ülkelerden Müşteri Bulma Şeklinde Verilen Aracılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hk.

Yurt Dışında Mukim Aracı Kuruluşlara,türkiye’den Ve Diğer Ülkelerden Müşteri Bulma Şeklinde Verilen Aracılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışında Mukim Aracı Kuruluşlara,türkiye'den Ve Diğer Ülkelerden Müşteri Bulma Şeklinde Verilen Aracılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-473

09/05/2011

Konu

:

Yurt dışında mukim aracı kuruluşlara,Türkiye’den ve diğer ülkelerden müşteri bulma şeklinde verilen aracılık hizmetlerinde KDV uygulaması

İlgide kayıtlı dilekçenizde, dünyanın her yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcıların foreks piyasalarında işlem yapmaları için, yatırımcılarla müşteri olan aracı kurumları tanıştırmak suretiyle Türkiye’de vereceğiniz aracılık hizmetinin, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, 11/1-a maddesinde; yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 12/2 nci maddesinde de, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği, hükme bağlanmıştır.

Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan açıklamalara göre hizmet ihracatında KDV istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

1- Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır,

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir,

3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir,

4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Ayrıca, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Hizmet İhracı” başlıklı (A) bölümünün ikinci paragrafında; yurtdışındaki firmaların, Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetler ile ilgili olarak, bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin, söz konusu hizmetleri karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurtdışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında mütalaa edileceği ve bu istisnanın uygulanmasında, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan diğer şartların da aranılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; şirketiniz tarafından yurtdışında yerleşik aracı kurumlara, Türkiye’deki müşterilerle tanıştırmak şeklinde verilen müşteri bulma yani aracılık hizmetlerinden Türkiye’de yararlanıldığından söz konusu hizmetlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, şirketinizce yurtdışında yerleşik aracı kurumlara, yine yurtdışında yerleşik müşterilerle tanıştırmak şeklinde verilen müşteri bulma hizmeti yurtdışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından, söz konusu hizmet KDV nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen hizmetler bakımından KDV istisnası uygulanamaycağı tabiidir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Mukim Aracı Kuruluşlara,türkiye’den Ve Diğer Ülkelerden Müşteri Bulma Şeklinde Verilen Aracılık Hizmetlerinde Kdv Uygulaması Hk.

09.05.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-473

Son Yorumlananlar
Top
Menu