Finans(18)

Diğer konular:

Tesis ve makinelerinizi değerleyin finansal kredibilitenizi artırın!

Makale Finans Onur Çelik

Bilindiği üzere sanayi işletmelerinin en önemli sabit kıymeti makine ve tesisleri iken, inşaat şirketlerinin ise iş makineleridir. Ciddi miktarda sermaye bağlanan bu sabit kıymetler genelde mali tablolarda tarihi maliyetleri ile değerlenmekte, üzerinden geçen onca zamana ve enflasyonist ortama rağmen güncel piyasa değerlerini yansıtamamaktadırlar.
Malum, içinden geçtiğimiz ekonomik konjonktür azalan talep ile ciroların düştüğü, aktif pasif yönetiminin şirketleri zorladığı, finansal kaynaklara hızlı ve ucuza erişmenin ise bu süreçte adete ölüm kalım meselesine ulaştığı bir dönemi yansıtmaktadır.

16 Mart 2020 0 3127

Swap Hala En Çok Kullanılan Türev Ürün!

Makale Finans Onur Çelik

Swap işlemleri, iki tarafın belli koşullarda, belli bir zaman süresi içinde nakit akımlarını karşılıklı olarak değiştirme konusunda anlaşmaya vardıkları finansal bir işlem olarak tanımlanmaktadır.
Bir swap işleminde ana hatlarıyla 3 taraf bulunmaktadır. Swap işlemine taraf olanlar (end-users)  ve bu işleme aracılık edenler. Swap işlemine taraf olanlar genelde finansal nedenlerle yani faiz veya döviz riskini azaltmak amacıyla swap işlemine girerler. Aracılar ise (bankalar, brokerler vb.) komisyon ücreti almak için yaparlar.

10 Mart 2020 0 3251

Takipteki krediler artışı “Mega Varlık Yönetim Şirketi mi” kurdurtuyor?

Makale Finans Onur Çelik

Banka bilançolarının aktif bölümünde yer alan takipteki alacaklar (brüt) rakamı, bir bankanın aktif kalitesi ve ana faaliyet alanına ilişkin performans ölçümünde en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Bu rakam bankaların aktif kalitesini ve faaliyetinin değerlendirilmesinde kullanılan bir çok temel performans göstergelerini de (KPI) negatif şekilde etkilemektedir. Bu duruma bağlı olarak da banka riski artmakta, artan risk de beraberinde bankaların kaynak (borçlanma) maliyetini artırmaktadır. Zincirleme reaksiyonun neticesi ise azalan varlık ve öz kaynak karlılığı olmaktadır.

4 Mart 2020 0 3274

Bir Bakışta Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)

Makale Finans Onur Çelik

2018 yılı ekonomik verilerine göre Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası’nın (GSMH) % 7.2’si gayrimenkul yatırımlarına dayalı olan inşaat sektöründen oluşmakta. Ekonomik sistem içerisinde gayrimenkuller önemli bir yatırım aracı olmakla beraber istenildiği anda elden çıkartılması her zaman kolay olmadığı için, söz konusu yatırımın likidite edilmesinde zorluklar bulunmaktadır. Tam da bu noktada bahsi geçen sorunun ortadan kaldırılması adına karşımıza modern bir finansal yapı olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) çıkmaktadır.

25 Şubat 2020 0 3803

Hisse Geri Alım (Share Buyback) İşlemlerine İlişkin Vergisel Sorunlar

Makale Finans Onur Çelik

Önemli bir finansal enstrüman olan hisse geri alım işlemlerine ilişkin süreçte, geri alınan şirket hisselerinin elden çıkartılması, geri alınan şirket hisselerinin elde çıkartılmadan bu hisselere kar payı dağıtılıp dağıtılamayacağı ve kâr payı dağıtılmasının mümkün olması halinde ise söz konusu kâr payının hukuki durumuna ilişkin vergilendirilme aşamalarında çeşitli belirsizlikler bulunmaktadır.

21 Ocak 2020 0 3669

Türk şirketlerinin halka arz performansı yeterli mi?

Makale Finans Onur Çelik

Bu yazımızda alternatif bir finansman kaynağı olması bakımından borçlanmak yerine (kredi almak veya tahvil ihraç etmek yerine) halka açılma opsiyonunu artı ve eksileriyle değerlendirmeye çalışarak, Türkiye’nin halka arz performansına bir göz atacağız.

5 Ocak 2020 0 3855

Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır?

Makale Finans Onur Çelik

Bilindiği üzere işletmeler yaşamlarına devam etmek için, gerek eskiyen ya da hasar gören fabrika ya da tesislerin& makinaların yenilenmesi için yapılan yenileme/modernizasyon yatırımlarıyla gerekse de mevcut üretim kapasitesini artırmak veya yeni üretim alanlarına girmek amacıyla yapılacak tevsi (genişleme) ve greenfield (sıfır) yatırımları gerçekleştirmek zorunluluğu ile yüz yüze kalmaktadır.

10 Aralık 2019 0 4267

Kredi Derecelendirme Kuruluşunun Yerli ve Milli Olanı Mı Makbul Yoksa Olmayanı Mı?

Makale Finans İbrahim Karaduman

Eğer hedefiniz büyükse; bu tür kuruluşlar için, dünya çapında kabul görmek ve gerekli lisanslara sahip olmak önemli. Uluslararası piyasada sözü dinlenen bir kurum olmak istiyorsanız, tarafsızlığınız ve bağımsızlığınız konusunda ikna edici olmalısınız. O nedenle, sürekli yapılan “yerli ve milli” vurgusu, belki gerçek olmasa da sizin yerli olana karşı farklı bir değerlendirme yapacağınız, kayıracağınız algısını oluşturuyor ve uluslararası kabulü zorlaştırıyor.

5 Aralık 2019 0 4216

Son Yorumlananlar

Top
Menu