T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.11.1997SAYI : B.07.0.GEL.0.45/4500-29377-49700
KONU : Mobil kümeslerin yatırım indirimindenfaydalanıp faydalanamayacağı hk.

……….

İLGİ : 05.11.1997 günlü dilekçeniz.

Hazine Müsteşarlığından almış olduğunuz Teşvik Belgesine ilişkin olarak en az 5 yıl süreli kira sözleşmesine dayalı arazi üzerinde; mobil (dilendiğinde sökülüp başka yere monte edilebilen) prefabrik suluk-yemlik-korunak şeklinde monte edilecek kümeslerin yatırım indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Sekizinci bölüm Ek madde 3’de “Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç, ‘sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder.” denilmektedir.Bu itibarla, yukarıdaki madde hükmü uyarınca söz konusu kümeslerin “bina veya benzeri amortismana tabi aktif değer” kapsamında değerlendirilmesi kaydıyla, yatırım indiriminden faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Mobil Kümeslerin Yatırım İndiriminden Faydalanması Mümkün Bulunmaktadır.

20.11.1997

B.07.0.GEL.0.45/4500-29377-49700

5 Ocak 2021 /Mobil Kümeslerin Yatırım İndiriminden Faydalanması Mümkün Bulunmaktadır.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.11.1997SAYI : B.07.0.GEL.0.45/4500-29377-49700
KONU : Mobil kümeslerin yatırım indirimindenfaydalanıp faydalanamayacağı hk.

……….

İLGİ : 05.11.1997 günlü dilekçeniz.

Hazine Müsteşarlığından almış olduğunuz Teşvik Belgesine ilişkin olarak en az 5 yıl süreli kira sözleşmesine dayalı arazi üzerinde; mobil (dilendiğinde sökülüp başka yere monte edilebilen) prefabrik suluk-yemlik-korunak şeklinde monte edilecek kümeslerin yatırım indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Sekizinci bölüm Ek madde 3’de “Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç, ‘sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder.” denilmektedir.Bu itibarla, yukarıdaki madde hükmü uyarınca söz konusu kümeslerin “bina veya benzeri amortismana tabi aktif değer” kapsamında değerlendirilmesi kaydıyla, yatırım indiriminden faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Mobil Kümeslerin Yatırım İndiriminden Faydalanması Mümkün Bulunmaktadır.

20.11.1997

B.07.0.GEL.0.45/4500-29377-49700

5 Ocak 2021 /Mobil Kümeslerin Yatırım İndiriminden Faydalanması Mümkün Bulunmaktadır.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top