Elektrik Trafosunun Bedelli Veya Bedelsiz Devrinde Kdv Hk.

Elektrik Trafosunun Bedelli Veya Bedelsiz Devrinde Kdv Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.03-15

30/11/2010

Konu

:

Trafonun Bedelsiz Devir İşleminin KDV Muafiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sitenize ait bir adet elektrik trafosunun … Elektrik Dağıtım A.Ş. ye bedelsiz devir işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci  maddesinde,  ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasında ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tayin ve tespit edilmektedir.

Bu durumda, site yönetiminizin aidat haricinde herhangi bir gelirinin bulunmaması halinde, sitenize ait elektrik trafosunun bedelli veya bedelsiz olarak … Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devri işlemi ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceğinden katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elektrik Trafosunun Bedelli Veya Bedelsiz Devrinde Kdv Hk.

30.11.2010

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.03-15

Top
Menu