Genel Bütçeli Bir Kamu Kuruluşunun Dışındaki Dernek, Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Bağış Ve Hibe Yoluyla Gönderilen Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler İçin Katma Değer Vergisi Ödememesi Gerekmektedir.

Genel Bütçeli Bir Kamu Kuruluşunun Dışındaki Dernek, Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Bağış Ve Hibe Yoluyla Gönderilen Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler İçin Katma Değer Vergisi Ödememesi Gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Gene1 Müdürlüğü

TARİH : 06.04.2000
SAYI : B.07.0.6EL.0.53/5317-1737/15423
KONU : Genel bütçeli bir kuruma, yurt dışındaki
dernek, kurum ve kuruluşlar tarafından bağış ve hibe
yoluyla gönderilen tıbbı cihaz ve malzemeler için KDV
ödenip ödenmeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
SAĞLIK BAKANLIĞI
(Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına)

İLGİ : 03.04.2000 tarih ve 3358 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesine göre, maddenin 1. bendinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Buna göre, genel bütçeli bir kamu kuruluşu olan kurumunuza yurt dışındaki dernek, kurum ve kuruluşlar tarafından bağış ve hibe yoluyla gönderilen tıbbi cihaz ve malzemeler için katma değer vergisi ödenmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Genel Bütçeli Bir Kamu Kuruluşunun Dışındaki Dernek, Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından Bağış Ve Hibe Yoluyla Gönderilen Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler İçin Katma Değer Vergisi Ödememesi Gerekmektedir.

06.04.2000

B.07.0.6EL.0.53/5317-1737/15423

Top
Menu