İkinci Sınıf Lokantalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

İkinci Sınıf Lokantalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İkinci Sınıf Lokantalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:14028-35-538

14/07/2011

Konu

:

İkinci sınıf lokantalarda uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi dikkate alınarak lokantanızda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları konusunda görüş talep edilmektedir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin B bölümünün 24 üncü sırasında 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile değişiklik yapılmış ve bu sırada yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması halinde bu yerlerde verilen hizmetler %18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

Bu nedenle, … Belediyesinden ikinci sınıf lokanta ruhsatı alan işletmeniz tarafından verilen hizmetlere %8 oranında KDV uygulanacaktır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:İkinci Sınıf Lokantalarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:14028-35-538

Top
Menu