Elektronik Defter(5)

Diğer konular:

Elektronik Defter Ön Kontrolleri ve Elektronik Dokümanların Tutanağa Bağlanması

Makale Elektronik Defter Erhan Selim

Hatalı, eksik veya değişmiş defterlerle incelemeye gelindiğinde zayi belgesi alınmasından kaçakçılıkla itham olunmaya kadar giden oldukça zahmetli bir süreç bu defterlerin sahibi mükellefleri bekliyor. Bu sıkıntılarla uğraşmak istemeyen mükelleflerin hiçbir araca gerek kalmaksızın elektronik defterleri üzerinde gerçekleştirebilecekleri bazı ön kontroller de yok değil. Bu yazımızda biraz dikkatle uygulayabileceğiniz bu kontrollerden bahsedeceğiz.  Ayrıca elektronik dokümanların tutanağa bağlanmasına ilişkin olarak bir çözüm önerisi getireceğiz. İyi haber şu ki bu yazıda anlatılan tüm kontrolleri, tutanakları, raporları yarı otomatik olarak makineye yaptırabileceğinizi göreceksiniz. Bu iş için hazırladığım ücretsiz bir program ve çalışma şeklini anlatan bir video yazının sonunda sizleri bekliyor olacak.

30 Aralık 2020 0 5630

E-Defter Bildirim Programı ve Elektronik Defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığına Yüklenmesi

Makale Elektronik Defter Erhan Selim

Bilindiği üzere, 3 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile birlikte gelen değişikliklerle beraber e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Başkanlık tarafından elektronik defterlerin aktarımına ilişkin olarak E-defter Saklama Kullanıcı kılavuzu hazırlanmış olup aktarım süreci bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır[1]. Kılavuz incelendiğinde aktarım sürecinde mükelleflerden E-Defter Bildirim Programı isimli bir programı kurmalarının istendiği görülmektedir. Bu yazımızda hem bu aktarım sürecini hem de bu aktarım programını hem hukuki hem de teknik boyutuyla ele alalım istedik.

25 Aralık 2020 0 5641

E-defter İnceleme ve Denetimlerinde Sıklıkla Karşılaşılan 10 Hata

Makale Elektronik Defter Erhan Selim

Hiç kuşku yok ki, e-defter uzunca süredir mali hayatımızda olan artık olgun sayılabilecek bir teknoloji. Buna karşın, gerek müşavirlerin gerekse mükelleflerin bu teknolojiyi benimsediğini söylemek zor. Elbette bunda, yıllardır elektronik defter dökümü olarak excel formatlı veriler görmeye alışmış bir evrensel kümemiz olmasının katkısı büyük. Bu yetmiyormuş gibi inceleme elemanlarının ve diğer denetçilerin de e-defteri kucaklamakta isteksiz kaldığını görüyoruz.

18 Eylül 2020 0 6278

Elektronik Defterlerinizi İmza Etmenize Karşın Beratları Süresinde Almazsanız Ne Kaybedersiniz

Makale Elektronik Defter Erhan Selim

Elektronik defterler zaman kritik elektronik dokümanlardır. Zamanında imza edilip beratlarının alınmaması defterin hukuki statüsünü yakından etkilemektedir.
Bu yazımızda zamanında imza edilen, en azından imza edildiği iddia edilen ancak beratları alınmayan elektronik defterlerin durumunu ele alacağız.

31 Ocak 2020 0 4303

Elektronik Defter ve Belge Nereye Gidiyor: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Çabaları Işığında Bir Değerlendirme – 1

Makale Elektronik Defter Erhan Selim

Mali Alanda Ciddi Bir Elektronik Dönüşümün Gerçekleştiğinden Bahsediliyor. Peki Elektronik Defter ve Belge Uygulaması Geriye Bıraktığımızda Dönemde Toplam Mükelleflerin Ne Kadarını Kapsıyor?

14 Ekim 2019 0 4427
Son Yorumlananlar
Top
Menu