İlaç Hammaddeleri İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

İlaç Hammaddeleri İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-3

02/01/2012

Konu

:

İlaç hammaddeleri ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde GTİP numaraları belirtilen ilaç hammaddelerinin ithalinde  uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu Kararname eki   II sayılı listenin B/18 inci sırasında yer alan “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Şirketiniz tarafından ithal edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığının iznine tabi olmadığı özelge talep formunuzda belirtilmektedir.

            Buna göre,  özelge talep formunuz ekinde GTİP numaraları belirtilmek suretiyle sayılan ilaç yapımında kullanılan ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün kapsamında olmadığından bu ürünlerin yuırt içi  teslimleri ve ithali genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İlaç Hammaddeleri İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

02.01.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-3

Top
Menu