Servislere Gelen Araçların İç Dış Yıkama, Kimyasal Temizlik Ve Boya Koruma İşerinde Kdv Tevkifatı

Servislere Gelen Araçların İç Dış Yıkama, Kimyasal Temizlik Ve Boya Koruma İşerinde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Servislere Gelen Araçların İç Dış Yıkama, Kimyasal Temizlik Ve Boya Koruma İşerinde Kdv Tevkifatı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

21152195-35-02-388

04.08.2016

Konu

:

Servislere Gelen Araçların İç Dış Yıkama, Kimyasal Temizlik ve Boya Koruma İşerinde KDV Tevkifatı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; başka firmaların bünyelerinde lokasyon açarak servise gelen otomobillerin firmanıza ait ekipman ve personel ile iç ve dış yıkama, kimyasal temizlik malzemeleri ile aracın iç temizliği, boya koruma, cam ve güvenlik filmlerinin uygulanması işlerinin yapıldığı belirtilerek, yapılan işlemlerde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-(I/C-2.1.3.1) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulanlar sayılmış olup, aynı bölümün devamında KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulamasının söz konusu olmayacağı,

-(I/C-2.1.3.2.10) başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

-(I/C-2.1.3.2.10.2. Kapsam) başlıklı alt bölümünde ise, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği işlerinin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu

ifade edilmiştir.

Buna göre, firmanızca başka firmaların bünyesinde açılan lokasyonlarda bu firmalara servis hizmeti almak için gelen taşıtların firmanız personeli tarafından iç ve dış temizliğinin (kimyasal malzemelerle yapılan araç temizliği dahil) yapılması hizmeti; söz konusu temizlik hizmetini alanların KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde belirtilen “kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar” kapsamında olmaları şartıyla, tevkifata tabi olacaktır.

Diğer taraftan, araçlara verilen boya koruma, cam ve güvenlik filmleri uygulamaları, söz konusu Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde sayılan hizmetler arasında yer almadığından, bu kapsamda düzenleyeceğiniz faturalarda yer alan KDV tutarları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Servislere Gelen Araçların İç Dış Yıkama, Kimyasal Temizlik Ve Boya Koruma İşerinde Kdv Tevkifatı

04.08.2016

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-388

Top
Menu