Kağıdın Fason Kesimi İçin Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı, Kağıdın Tela İle Lamine Edilmesi Ve Naylona Tutkal Sürülmek Suretiyle Elde Edilen Ürünlerin Kdv Oranı.

Kağıdın Fason Kesimi İçin Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı, Kağıdın Tela İle Lamine Edilmesi Ve Naylona Tutkal Sürülmek Suretiyle Elde Edilen Ürünlerin Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1367

28/08/2013

Konu

:

Kağıdın fason kesimi için tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı, kağıdın tela ile lamine edilmesi ve naylona tutkal sürülmek suretiyle elde edilen ürünlerin KDV oranı.

             İlgi özelge talep formunuzda, yurt dışından %18 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulanarak temin edilen rulo bobin kağıdın fason  kesiminde fason işçiliğe uygulanacak KDV  oranı ile tevkifata tabi olup olmayacağı, ayrıca KDV oranı %18 olan kağıtların KDV oranı %8 olan tela ile lamine yaparak satılmasında uygulanacak KDV oranı, yine KDV oranı %18 olan naylona KDV oranı %18  olan tutkal sürülerek elde edilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında görüş sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname Eki II sayılı listenin; “B-Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün;

            4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,”

            5 inci sırasında, yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ” yer almaktadır.

            Öte yandan, fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamalara 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir.

            Buna göre,

            -Firmanızca ithal edilen rulo kağıtların fason olarak kestirilmesi hizmeti,117 Seri No.lu Tebliğine göre fason olarak yapılan/yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, fason kesim işçiliği %18 oranında KDV ye tabi tutulacak ve bu hizmete KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

            – KDV oranı %18 olan kağıtların, KDV oranı %8 olan tela ile lamine edilerek elde edilen ürün ile  KDV oranı %18 olan naylona yine KDV oranı %18 olan tutkal sürülerek elde edilen ürün 2007/13033 sayılı Kararname eki listeler kapsamında yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kağıdın Fason Kesimi İçin Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı, Kağıdın Tela İle Lamine Edilmesi Ve Naylona Tutkal Sürülmek Suretiyle Elde Edilen Ürünlerin Kdv Oranı.

28.08.2013

39044742-KDV.28-1367

Son Yorumlananlar
Top
Menu