Katma Değer Vergisi Oranı Hk.

Katma Değer Vergisi Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-277

06/07/2011

Konu

:

Katma değer vergisi oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; işletmenizin her türlü meslek ve konular için seminerler düzenlemek, bu seminerleri verecek kişiler ile anlaşmalar yapmak, seminer mekanı temin etmek, seminer sonunda katılımcılara sertifika vermek ve çeşitli eğitim ve kültür organizasyonları düzenlemek alanlarında faaliyette bulunduğu belirtilerek bu işlemlere uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bu oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, işletmenizin seminer, çeşitli eğitim ve kültür organizasyonları düzenleme işlemleri 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Katma Değer Vergisi Oranı Hk.

06.07.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-277

Son Yorumlananlar
Top
Menu