Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Ce Belgeli Yatak Şatışında Kdv Oranı Hk.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Ce Belgeli Yatak Şatışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/8-80

08/07/2011

Konu

:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında CE Belgeli Yatak şatışında KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, muhtelif ebat ve modellerde yatak üretimi yaptığınızı belirterek, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 93/42/EEC Medical Cihazlar Direktifi Sınıf 1 CE belgenizin bulunması nedeniyle bu belge kapsamında satışı yapılacak CE işaretli yatak teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Öte yandan, söz konusu Kararnamenin yürürlüğe girdiği 30/12/2007 tarihinden önce yürürlükte bulunan 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 13 üncü sırasında, “Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”,”Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ve “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri” ibaresine yer verilmiş bulunduğundan tıbbi cihazların bahse konu yönetmeliklerle ilgili 93/42/EEC, 90/385/EEC ve 98/79/EC direktiflerine ilişkin sertifikalardan herhangi biri veya bu sertifikalar yerine geçen belgelerle ithali veya yurt içi  teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanmaktaydı.

              2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin B bölümünün 13 üncü sırasında yer alan söz konusu ibareye 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin  B bölümünün 22 nci sırasında da yer verilmiştir.

            Ancak, bu düzenleme 19/7/2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13902 Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesi ile değiştirilmiş, tıbbi cihaz niteliği taşıyan ürünler 22 nci sırada GTİP No.ları itibariyle tek tek sayılmış ve söz konusu uygulama 20/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (II) sayılı listenin 22 nci sırasında GTİP numaraları belirtilen eşyaların teslimleri (bu eşyaların 93/42/EEC, 90/385/EEC ve 98/79/EC direktiflerine ilişkin sertifikalardan herhangi biri veya bu sertifikalar yerine geçen belgelerden birinin bulunup bulunmadığına ve kullanım yerine bakılmaksızın)  %8 oranında KDV ye tabi bulunmakta olup, bahse konu sırada yer almayan eşyaların teslimlerinde ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bu itibarla, muhtelif ebat ve modellerde üretimini yaptığınız yataklar Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında CE belgeli olsa dahi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (II) sayılı listenin 22 nci sırasında yer almadığından bunların yurtiçi teslimleri ile ithalinde genel oranda (%18)  KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Ce Belgeli Yatak Şatışında Kdv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/8-80

Top
Menu