Kdv Beyannamesi Hk.

Kdv Beyannamesi Hk.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

63611781-130[40-2018/3]-E.103

02.01.2019

Konu

:

KDV Beyannamesi

İlgi

:

21/02/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 31.03.2017 tarihinden itibaren bütün ticari faaliyetlerinizi Birliğinize bağlı olarak kurulan İktisadi İşletme bünyesinde yürütmeye başladığınız ve iktisadi işletmeye ait KDV beyannamelerini verdiğiniz belirtilerek, Birlik olarak herhangi bir ticari faaliyet yapmamanız nedeniyle KDV beyannamesi vermeye devam edip etmeyeceğiniz hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre, 5200 sayılı Tarımsal Üreticiler Birlikleri Kanunu uyarınca süt üreticileri tarafından kurulan ve sivil toplum kuruluşu niteliği taşıyan birliğinizin KDV’ye tabi teslim ve hizmetleri bulunmadığı takdirde KDV mükellefiyetinin devam ettirilmesine ve KDV beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Beyannamesi Hk.

02.01.2019

63611781-130[40-2018/3]-E.103

Son Yorumlananlar
Top
Menu