7/24 Çağrı Merkezi Provizyon Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.

7/24 Çağrı Merkezi Provizyon Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

7/24 Çağrı Merkezi Provizyon Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.9-1424

23/05/2014

Konu

:

7/24 Çağrı Merkezi Provizyon hizmetinde tevkifat uygulaması hk.

İlgi : 10.07.2012 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlere ve kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına vermiş olduğunuz “7/24 Çağrı Merkezi Provizyon” hizmetinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Söz konusu Tebliğin (3.2.2.) Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler” başlıklı bölümünün (3.2.2.1) ayrımında, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler ve kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında (belirlenmiş alıcı) olmakla birlikte, bunlara vermiş olduğunuz “7/24 Çağrı Merkezi Provizyon” hizmeti Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılan tevkifat uygulanacak hizmetler kapsamında değerlendirilmediğinden tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:7/24 Çağrı Merkezi Provizyon Hizmetinde Tevkifat Uygulaması Hk.

23.05.2014

39044742-KDV.9-1424

Son Yorumlananlar
Top
Menu