Kdv İstisnasından Faydalanan Hurdacıların Kdv Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.

Kdv İstisnasından Faydalanan Hurdacıların Kdv Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kdv İstisnasından Faydalanan Hurdacıların Kdv Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[ I-14-65]-329

22/12/2014

Konu

:

KDV istisnasından faydalanan hurdacıların KDV beyannamesi verip vermeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyet konunuzun hurda ticaretinden ibaret olduğu, satışlarınızın tamamının Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna olduğu belirtilerek, KDV beyannamesi verip vermeyeceğiniz sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

           17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F) bölümünde; “İşlemlerinin tamamı kısmi istisna kapsamında olanların mükellefiyet tesis ettirmelerine ve beyanname vermelerine gerek yoktur. İşlemlerinin tamamı kısmi istisna kapsamında olanlardan arızi olarak vergiye tabi işlem yapanların, sadece bu işlemin gerçekleştiği dönem için ve sadece bu işlemi kapsayan beyannameyi vermesi yeterlidir.”  açıklaması yapılmıştır.

            Buna göre, faaliyetlerinizin tamamen KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna edilmiş işlemlerden oluşması halinde KDV mükellefiyetinizin tesis edilmesine ve KDV beyannamesi vermenize gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv İstisnasından Faydalanan Hurdacıların Kdv Beyannamesi Verip Vermeyeceği Hk.

22.12.2014

45404237-130[ I-14-65]-329

Top
Menu