Kullanılmış Daire Alışlarında Düzenlenen Gider Pusulasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı,net Kullanım Alanı 150 M² Nin Altındaki Dairelerin Satışında Kdv Oranı Hk.

Kullanılmış Daire Alışlarında Düzenlenen Gider Pusulasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı,net Kullanım Alanı 150 M² Nin Altındaki Dairelerin Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-876-69

13/07/2011

Konu

:

Kullanılmış daire alışlarında düzenlenen gider pusulasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,net kullanım alanı 150 m² nin altındaki dairelerin satışında KDV oranı hk

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gayrimenkul alım satımı faaliyetinde bulunduğunuzu, satmak üzere şahıslardan  yapmış olduğunuz daire alımlarında gider pusulası düzenlediğinizi belirterek gider pusulasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile net kullanım alanı 150 m² nin altında olan dairelerin satışında uygulanması gereken KDV oranı hususunda görüş talebinde bulunulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde ise Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listenin 11 inci sırasına göre net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleri %1 oranında KDV ye tabidir.

            Buna göre, daire satın aldığınız kişilerin bu işi arızi olarak yapmaları durumunda faaliyetlerinin devamlılığından ve teslimin ticariliğinden söz edilemeyeceğinden bu işlem KDV ye tabi tutulmayacak ve düzenlenecek gider pusulasında KDV ye yer verilmeyecektir.

            Ayrıca, alımında KDV ödenip ödenmediğine bakılmaksızın net alanı 150 m² ye kadar konut teslimleriniz % 1 oranında KDV ye  tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kullanılmış Daire Alışlarında Düzenlenen Gider Pusulasında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı,net Kullanım Alanı 150 M² Nin Altındaki Dairelerin Satışında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-876-69

Top
Menu