Kuşburnu, Dut Ve Hurmanın Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Kdv Oranı.

Kuşburnu, Dut Ve Hurmanın Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kuşburnu, Dut Ve Hurmanın Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Kdv Oranı.

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı

:

22202903-010.99[3]-6

14.04.2017

Konu

:

Kuşburnu, dut ve hurmanın toptan ve perakende teslimlerinde KDV oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, dut kurusu, kuşburnu kurusu ve hurma tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/6 ncı sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin “8 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresine yer verilmiştir.

            TGTC’nin 8 inci faslında, “Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları” düzenlenmiş ve dut kurusu, kuşburnu kurusu ve hurma bu fasılda yer almıştır.

            Buna göre, dut kurusu, kuşburnu kurusu ve hurmanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/6 ncı sırası kapsamında değerlendirilerek paket ve dökme ayrımı yapılmaksızın toptan ve perakende teslimlerinde % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kuşburnu, Dut Ve Hurmanın Toptan Ve Perakende Teslimlerinde Kdv Oranı.

14.04.2017

22202903-010.99[3]-6

Son Yorumlananlar
Top
Menu