Laminasyon, Ram, Kontrol, Kesim İşlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.

Laminasyon, Ram, Kontrol, Kesim İşlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Laminasyon, Ram, Kontrol, Kesim İşlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.54/5428-2291                                                     14.08.2007 / 72187

KONU :

….. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİ:  13.06.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmiştir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2002/4480 sayılı BKK eki Karara ekli (II) sayılı Listenin (B) bölümüne 2007/12143 sayılı BKK ile 22 nci sıra eklenerek “Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri”ne uygulanacak KDV oranı, 01.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede politikasi/”>yayınlanan 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2.1 İndirimli Oran Uygulaması başlıklı bölümünde; boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin, yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde yukarıda belirtilen işlere genel vergi oranı uygulanacağı, bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün fason işlerde %8 oranında katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin politikasi/”>yayınlanan 49 Seri No.lu KDV Sirkülerinde; boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işleri ile birlikte bir bütün olarak verilen ve bu işlerden, işlem sürecinin bir parçası olarak ayrıştırılmayan ütüleme, zımparalama, şardon ve ram gibi hizmetlere de boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işlerinin tabi olduğu KDV oranının uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, laminasyon, ram, kontrol, kesim işlerinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir. Ancak laminasyon, ram, kontrol, kesim işlerini boyama, apre, baskı ve kasarlama işleri ile birlikte yapılması halinde işin bir bütün olarak kabul edilmesi ve yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde uygulanacak katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                    

                                                                                                                    Başkan a.

Özelge:Laminasyon, Ram, Kontrol, Kesim İşlerinde %8 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.

14.08.2007

B.07.1.GİB.0.54/5428-2291-72187

Son Yorumlananlar
Top
Menu