Mısır Nişastası Ve Laktoz Adlı Ürünlerin Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

Mısır Nişastası Ve Laktoz Adlı Ürünlerin Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130-E.837381

19.09.2018

Konu

:

Mısır nişastası ve laktoz adlı ürünlerin tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgi

:

22/12/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ilaç sektöründe faaliyette bulunan Şirketiniz tarafından Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 1108.12.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “mısır nişastası” adlı ürün ile 1702.11.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “laktoz” adlı ürünün, ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin A/ 9 uncu sırasında, TGTC’nin 11 no.lu faslında yer alan mallar; 13 üncü sırasında ise 17 no.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır.

TGTC’nin, 11.08 tarife pozisyonunda “nişastalar, inülin”, 1108.12 alt tarife pozisyonunda “mısır nişastası” düzenlenmiş ve bu tarife pozisyonuna ait 1108.12.00.10.00 GTİP numarasında ise ”torba içinde olanlar” düzenlenmiştir.

Aynı cetvelin, 17.02 tarife pozisyonunda ise “diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel”, 1702.11 alt tarife pozisyonunda “kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler” düzenlenmiş ve bu tarife pozisyonuna ait 1702.11.00.10.00 GTİP numarasında ise ”laktoz”a yer verilmiştir.

Buna göre, TGTC’ nin, 1108.12.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “mısır nişastası” adlı ürün ile 1702.11.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “laktoz” adlı ürününün ithali ve yurt içi tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mısır Nişastası Ve Laktoz Adlı Ürünlerin Tesliminde Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

19.09.2018

39044742-130-E.837381

Top
Menu