El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma Ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları Ve Zirai İlaç Depolarının Kdv Oranı Hk.

El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma Ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları Ve Zirai İlaç Depolarının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-474-50

13/07/2011

Konu

:

El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları ve Zirai İlaç Depolarının KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; el çapa traktörü, zirai traktörler ile yem karma ve kırma makinelerinin hammaddesi plastikten olan çamurlukları ve polyesterden mamül zirai ilaç depoları imal ettiğinizi belirterek bu malların satışında uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

        KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayanvergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre; el çapa traktörü, zirai traktörler ile  yem karma ve kırma makinelerinin hammaddesi plastikten olan çamurlukları ve polyesterden mamül zirai ilaç depoları, söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından bu ürünlerin teslimlerinde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma Ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları Ve Zirai İlaç Depolarının Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-474-50

Top
Menu