Müzayede Mahallinde Açık Artırmaya Tek Katılımcı Olarak Katılarak Arazi Alınmasının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.

Müzayede Mahallinde Açık Artırmaya Tek Katılımcı Olarak Katılarak Arazi Alınmasının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-12-141]-225

12/08/2013

Konu

:

Müzayede mahallinde açık artırmaya tek katılımcı olarak katılarak arazi alınmasının KDV’ye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, icra müdürlüğünce satışı yapılan arazinin açık artırmasına tek katılımcı olarak katıldığınız ve ihalenin tarafınızda kaldığı belirtilerek, söz konusu satın alımınızın katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesiyle müzayede mahallinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen hükmün uygulanmasında, satış konusunun menkul ya da gayrimenkul mal veya hak olması, bunların özel veya tüzel kişilere, hazineye, veya kamu kurumlarına ait olması vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir.

            Öte yandan, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde müzayede mahallinde yapılan ve pazarlık, açık artırma, teklif alma ve benzeri şekillerdeki satışların katma değer vergisine tabi bulunduğu açıklanmıştır.

            Buna göre icra yoluyla satışa çıkarılan gayrimenkulün tarafınıza teslimi genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olup, söz konusu taşınmazın açık artırmasına tek katılımcı olarak katılmış olmanızın bu duruma bir etkisi bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Müzayede Mahallinde Açık Artırmaya Tek Katılımcı Olarak Katılarak Arazi Alınmasının Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı.

12.08.2013

45404237-130[I-12-141]-225

Top
Menu