Pamuk Kumaş Kırpıntısı Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Pamuk Kumaş Kırpıntısı Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pamuk Kumaş Kırpıntısı Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1086

22/07/2011

Konu

:

Pamuk kumaş kırpıntısı teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  tekstil imalatı sırasında ortaya çıkan pamuklu kumaş kırpıntılarına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda görüş sorulmaktadır.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı listenin B/4 üncü sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” yer almaktadır.

Ayrıca, 39 Seri No.lu KDV Sirkülerinin 2-b bölümünde konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, tekstil imalatı sırasında ortaya çıkan pamuklu kumaş kırpıntılarının firmanızca teslimi, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında % 8 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pamuk Kumaş Kırpıntısı Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

22.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1086

Top
Menu