Piyasadan Temin Edilen Dana Ve Kuzu Karkas Etlerin Parçalanması Sonucu Ortaya Çıkan Kemiklerin Tesliminde %8 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

Piyasadan Temin Edilen Dana Ve Kuzu Karkas Etlerin Parçalanması Sonucu Ortaya Çıkan Kemiklerin Tesliminde %8 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Piyasadan Temin Edilen Dana Ve Kuzu Karkas Etlerin Parçalanması Sonucu Ortaya Çıkan Kemiklerin Tesliminde %8 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-18

26/05/2010

Konu

:

Hayvansal kemik teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanız mağazalarında perakende veya toptan satışını gerçekleştirmek üzere, şahıslardan veya firmalardan alınan dana ve kuzu karkas etlerin parçalanarak kemiklerin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin (A/1-b) sırasında “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar” ifadesine yer verilmiştir. Bu fasılda “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmış olup büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kemik ve yağları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Buna göre, Firmanızca piyasadan temin edilen dana ve kuzu karkas etlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan kemiklerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Piyasadan Temin Edilen Dana Ve Kuzu Karkas Etlerin Parçalanması Sonucu Ortaya Çıkan Kemiklerin Tesliminde %8 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

26.05.2010

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-18

Son Yorumlananlar
Top
Menu