Sebze Halinde Yapılan Teslimlerde Kdv Oranı Hk.

Sebze Halinde Yapılan Teslimlerde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.850-42

27/10/2011

Konu

:

Sebze halinde yapılan teslimlerde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, üretici firma olarak sebze halinde faaliyet gösteren firmaya sebze tesliminde bulunduğunuz, aynı zamanda market zinciri de bulunan bu firmanın fatura bilgileri kullanılarak marketlerde satılmak üzere yaptığınız teslimlerde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.  .

          3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde,  Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

          KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

          Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 6  ncı sırasında; ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve ( mamulleri hariç ) teslimlerinde % 1 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, firmanız tarafından toptancı halinde faaliyet gösteren mükelleflere ve bunların marketlerine yapılan sebze tesliminde %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. 

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sebze Halinde Yapılan Teslimlerde Kdv Oranı Hk.

27.10.2011

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.850-42

Top
Menu